• Siri Hildonen

Språkvask for Sirius ACT AS

" Ekspertbistanden gir et sterkere fokus på hvordan sykmeldte medarbeidere kan stå i jobb også med sine helsemessige utfordringer. Når vi vet at arbeid i seg selv er helsebringende vil det være viktig for både arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker å mestre hverdagen i jobb. "


For at dine artikler skal selge optimalt bør språket være rettet mot din målgruppe. Når teksten er forfattet kan det være spesielt viktig å ha noen til å se over og formulere ordlyden til en form som er tydelig og som prater til rett person.


Sirius ACT hjelper arbeidsgivere og arbeidstakere til å finne optimale løsninger for framtiden. Se artiklene og hva de driver med på www.siriusact.no

48 views0 comments

Recent Posts

See All